دوره رنسانس

دوره های موسیقی شاید کنجکاو باشید که تاریخ موسیقی چگونه است؟ قطعه ای که می شنوم یا می نوازم…